OTIB UAS

In samenwerking met Ambition IT uit Rosmalen verzorgt Shiftkey de implementatie van het OTIB Universeel Aanmeldsysteem, een ASP.NET webapplicatie waar genodigden zichzelf kunnen aanmelden voor evenementen die door OTIB worden georganiseerd.

otib-uasOTIB (kort voor Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf) werkt voor werknemers, werkgevers en onderwijsinstellingen in de installatie- en elektrotechnische brance. Zij bewaken de kwaliteit van de opleidingen die gegeven worden en initiëren nieuwe opleidingen als daar behoefte aan ontstaat. Regelmatig organiseert ze bijeenkomsten en evenementen waarin de betrokkenen uit een bepaalde regio elkaar kunnen ontmoeten en overleggen.

Om het uitnodigen, registreren, aanmelden en inchecken van de bezoekers te vergemakkelijken, is door Ambition IT en Shiftkey het OTIB Universeel Aanmeldsysteem (kortweg OTIB-UAS) ontwikkeld. De database backend is een MS SQL Server 2005 op het Windows Server 2003 platform, met een ASP.Net 2.0 webapplicatie op IIS 6 als front-end.

Bijzonder is de snelheid waarmee het project tot stand kwam. Het startsein kwam begin juli 2007, terwijl eind augustus van start moest worden gegaan met fase 1, de belangrijkste onderdelen van de applicatie.

Op dit moment wordt een deel van het systeem dus reeds gebruikt, terwijl Ambition en Shiftkey werken aan het voltooien van fase 2 van de applicatie, die onder meer managementinformatie behelst.