Asset Management Power Suite

Voor Pragma Nederland verzorgt Shiftkey in nauwe samenwerking met hun asset management consultants de doorontwikkeling van hun Asset Management Power Suite software.

De Power Suite software ondersteunt bij het opstellen en optimaliseren van onderhoudsconcepten, voor meer grip op het onderhoud aan uw assets. Gebruikers zijn bijvoorbeeld waterschappen, maritieme sector, productiebedrijven of provincies en gemeenten. Voor al deze organisaties zijn de assets zoals waterzuiveringsinstallaties, riool, productielijnen en wegen van essentieel belang.

Power Suite is een .Net Framework applicatie met MS SQL Server back-end en koppelingen naar Power BI en integratie met Crystal Reports. Data kan eenvoudig worden uitgewisseld met bijvoorbeeld Infor EAM, SAP, Ultimo en Maximo.