BOM Creator

De BOM Creator is een tool die de (hoofd)constructeurs van Bosch Rexroth BV helpt bij het samenstellen van de Bill-of-Materials (BOM) voor een nieuw cilinderproject. Het pakket werd volledig in .NET ontwikkeld, met MS SQL Server als back-end.

Bosch Rexroth BV in Boxtel, onderdeel van het Bosch-concern, maakt grote hydraulische cilinders voor stuwdammen, sluizen, boorplatforms en meer. Al deze cilinders zijn maatwerk, het bedrijf werkt op basis van het engineer-to-order principe. Dit betekent dat in principe elke cilinder opnieuw en klantspecifiek moet worden ontworpen.  Daarbij moet natuurlijk wel maximaal gebruik worden gemaakt van historische ervaring. De benodigde grondstoffen hebben vaak lange levertijden. Een engineer die snel maar zorgvuldig de Bill-of-Materials (“stuklijst”) voor een nieuw project kan samenstellen boekt dus tijdwinst in de levertijd van het eindproduct en voorkomt vertragingen later in het productieproces.

Versie 1.0 van de Bom-Creator werd door Bosch Rexroth intern ontwikkeld door Han Hulsebos. Dit op MS Access gebaseerde project voldeed uitstekend maar met een interne structuurwijziging in het vooruitzicht bleek niet zozeer het ontwikkelde programma, maar de Access-omgeving niet flexibel genoeg. Door Shiftkey werd vervolgens in samenwerking met Hulsebos geheel from scratch een nieuw “Bom Creator” project gestart op basis van MS SQL Server en (i.v.m. interne eisen opdrachtgever) ontwikkeld in Visual Basic .NET. De fundering voor het programma werd gelegd in stored procedures in TSQL.

De Bom Creator 2.0 sluit aan op de artikelendatabase in SAP en werkt bij de constructeurs zij-aan-zij met Pro-Engineer.

De Bom Creator maakt snel en zorgvuldig samenstellen van een cilinderstuklijst mogelijk:

  • een cilinder van grond af aan custom ontwerpen
  • een cilinder samenstellen uit standaardcomponenten, groepen componenten of templates van complete cilinderdelen of zelfs complete cilinders,
  • delen kopiëren uit andere projecten, of
  • een combinatie van bovenstaande
  • alle mogelijke onderdelen bij elkaar in een eenvoudig te doorzoeken ’toolbox’
  • bewaar veelgebruikte combinaties in de toolbox voor makkelijk hergebruik
  • eindresultaat rechtstreeks exporteren naar werkvoorbereiding