BSP

Het Bezettings-simulatieprogramma (BSP) is een door Shiftkey speciaal voor Bosch Rexroth ontwikkelde aanvulling op het door de organisatie gebruikte SAP systeem. BSP visualiseert de bestaande productieplanning en biedt de gebruiker de mogelijkheid om op kleine schaal met deze planning te experimenteren, t.b.v. orderadoptie of om tot beter passende oplossingen te komen m.b.t. de bezetting van de workcenters.

Bosch Rexroth BV, voorheen Hydraudyne en nu onderdeel van het Bosch-concern, maakt grote hydraulische cilinders voor stuwdammen, sluizen, boorplatforms en meer. Al deze cilinders zijn maatwerk, het bedrijf werkt op basis van het engineer-to-order principe. Het BSP-project is een voortzetting van het pilot-project dat in 2001 door Maarten Keijsers is uitgevoerd bij (toen nog) Rexroth Hydraudyne, destijds met het planningsprogramma HPPL als uitgangspunt. Dit HPPL-programma is nu vervangen door een SAP R/3-omgeving en het nieuwe BSP sluit hierop aan. De gegevens uit SAP vormen de basis voor de weergaven in BSP.

Screenshot BSP

Screenshot Bezettings-simulatieprogramma

De ontwikkeling is april 2002 gestart en eind mei 2003 is de eerste fase van het programma opgeleverd (visualisatie). Onmiddellijk na het voltooien van versie 1.2 is gestart met de tweede fase van het BSP-project. In deze nieuwe versie, die versienummer 2.0 heeft meegekregen, werd het mogelijk op kleine schaal te experimenteren met de planning en de gevolgen hiervan voor de bezetting van de fabriek te beoordelen. Een gebruiker kan verschillende scenario’s opzetten, gebaseerd op de werkelijkheid, of juist een doorontwikkeling van een ander scenario (simulatie).

Het succes van de applicatie in Boxtel heeft internationale aandacht getrokken. In 2014 is daarom overgestapt op een centrale MS SQL Server / Windows Terminal Server aangestuurde versie, waar inmiddels naast de beide Nederlandse plants, ook plants uit de V.S., China, Engeland, Spanje, Zweden, Noorwegen, Frankrijk en Italië op draaien.

Key features van BSP:

 • Eenvoudig een beeld krijgen van de bezetting van uw factory: snel bladeren door orders en workcenters.
 • Alle bewerkingsstappen en productieorders worden teruggelinkt aan de sales order waartoe ze behoren. Zo ziet u eenvoudig wat voor impact een order heeft op een workcenter (mens- of machinelocatie), groep workcenters of unit.
 • Grafische weergave van de bezetting van een workcenter/groep/unit.
 • Weergeven van de weerslag / impact van een bepaalde sales order op die bezetting.
 • “In de kolommen kijken”: kolommen in de grafiek uitsplitsen naar orders.
 • Grafische weergave planning van een order (Gantt-chart)
 • Bottleneckvisualisatie: overbezette workcenters markeren in overzichten
 • Virtueel planbord: grafische weergave van de geplande bewerkingen voor groepen workcenters
 • 24-uurs status quo. Slechts eenmaal per dag nieuwe gegevens uit SAP zorgt voor rust in de planning.

Nieuwe features in versie 4.0 en hoger onder meer:

 • Gebruik van MS SQL Server database in plaats van MDB
 • Ondersteuning voor meerdere plants in één database

Nieuwe features in versie 2.0 en hoger onder meer:

 • Workcenter-werkplan: grafische weergave van de geplande orders voor een workcenter
 • Simulatie-omgeving: scenario’s maken, openen en opslaan op schijf en met andere gebruikers delen.
 • Scenario’s herplannen met “plug-in” planalgoritmes met instelbare parameters voor uitstekende uitbreidbaarheid
 • Drie plug-ins in bij de release van 2.0, waaronder herplannen tegen eindige capaciteit op een workcenter met instelbare horizon en prioriteiten.
 • Herplande scenario’s vergelijken met de uitgangssituatie op basis van verschillende criteria.
 • Snel toegang tot informatie met de “Adresbalk”, de “Start-knop” en andere vernieuwingen.
 • Uitgebreide aankoopinformatie per order, sales order inclusief leverdata.
 • Weergave kritieke aankopen in order gantt-charts
 • Weergave werkvoorraad en bewerkingen vrij voor productie in bezettingsgrafieken en workcenterinhoud
 • Delivery Performance Measurement: het bijhouden van de oorspronkelijk geplande leverdatum en werkelijke leverdatum van een product inclusief rapportage en mogelijkheid tot oorzaakanalyse. Behalve leverdata kunnen ook interne milestones worden vergeleken.
 • Ondersteuning voor MakeToStock orders, orders waaraan geen onmiddellijke verkooporder is gekoppeld.
 • Ondersteuning voor Quotations (offertes). Bij gebruikers die daarvoor zijn geauthoriseerd, worden deze met een aparte status getoond tussen de reguliere productie en planned-orders. Dit levert waardevolle informatie m.b.t. het inschatten van de haalbaarheid van gewenste leverdata en het experimenteren met mogelijke productieplanningen.
 • Nieuw orderoverzicht biedt een alternatieve doorkijk in het orderpakket, met uitgebreide statusinformatie.