Squall Orderplanning Software

De Squall Orderplanning Software (SQUOS) is door Shiftkey ontwikkeld voor het bedrijf Squall International uit Hapert en vult de bij Squall bestaande planningssoftware aan op het gebied van detailplanning en bezettingsinformatie. Een van de unieke aspecten aan deze software is de snelheid waarmee deze tot stand is gekomen.

Screenshot SquosSquall international gebruikt reeds planningssoftware van een andere producent. Deze software blijft ook in gebruik maar miste wat detaillering waar, door de ontwikkeling die het bedrijf doormaakte, behoefte aan was ontstaan. De door Shiftkey ontworpen software beoogt hier op aan te sluiten en de gewenste detailplanning en inzicht in de bezetting van de fabriek te bieden. Een gebied waarop Shiftkey al veel ervaring heeft opgedaan bij de ontwikkeling van het BSP-pakket voor Bosch Rexroth. Op het moment dat de eerste versie werd gelanceerd, waren de eerste gesprekken tussen Shiftkey en Squall International nog geen acht weken oud en de daadwerkelijke ontwikkeltijd van het pakket omvatte krap een maand (19 juli – 20 augustus 2004).

Inmiddels is het programma uitgebreid met project “Mankracht”. Deze voegt een nieuwe dimensie toe aan de gemaakte productieplanning door ook de medewerkers in de planning te betrekken. Per medewerker is aan te geven welke bewerkingen deze aan kan en wanneer hij beschikbaar is. Het planalgoritme bepaalt op semi-intelligente wijze welke beschikbare medewerker het meest wenselijk is om te koppelen aan een bepaalde bewerking, maar de planner kan deze voorkeur indien gewenst ook nog handmatig bijsturen.

De gemaakte planning is op snelle en overzichtelijke wijze te bekijken, eventueel te corrigeren en als taakrapport uit te draaien.

Key features:

 • Inplannen van werkorders tot op bewerkingsniveau (in plaats van op werkorderniveau), per stuk of per groep werkorders tegen totale eindige of oneindige capaciteit. Het planningsalgoritme is op diverse wijzen in te stellen en te beinvloeden voor het verkrijgen van optimale resultaten, afhankelijk van de situatie die zich voordoet.
 • Instelbare relatieve capaciteitskalender voor de gehele fabriek en per bewerkingsplaats
 • Instelbare prioriteiten per werkorder en per verkooporder
 • Bezettingsoverzichten per bewerkingsplaats of per week
 • Bewerkingsoverzichten per bewerkingsplaats of per periode
 • Visualisatie van werkorderplanning d.m.v. gantt-chart
 • Uitgebreide cross-linking van informatie voor snel “bladeren” door het programma
 • Gebruikersbeheer met selectieve authorisaties op basis van naam / wachtwoord

Hierdoor is het programma onder meer erg geschikt voor:

 • Haalbaarheidsonderzoek nieuwe opdrachten
 • Inspringen op calamiteiten (tijdelijk niet beschikbare machines etc.), bekijken van de effecten hiervan op het opdrachtenpakket, schadebeperking
 • Optimalisering bestaande planning m.b.t. gebruik mensen en machines
 • Betrouwbaarder informatie m.b.t. levertijd voor terugkoppeling naar management en klanten